2018-10-20

"Seksolatki. Jak rozmawiać z młodzieżą o seksie?" Izabela Jąderek

"Seksolatki" to książka o dojrzewaniu psychoseksualnym dziewcząt i chłopców, o zachowaniach i normach seksualnych młodzieży, o tym jak budować u młodego człowieka asertywność, szczególnie w tym obszarze dotyczącym cielesności i płciowości. Również znajdziemy tutaj tematykę poświęconą pornografii, cyberprzemocy, sekstingowi i innym ważnym zagadnieniom, które pojawiają się w życiu każdego nastolatka. Książka podzielona na bloki tematyczne. Każdy z rozdziałów zawiera na końcu scenariusz rozmowy jaką może przeprowadzić dorosły z nastolatkiem. Scenariusze te można wykorzystać podczas prowadzonych zajęć omawiających tematykę z zakresu dojrzewania, odpowiedzialności za swoje życie seksualne, czy ochrony przed nadużyciami seksualnymi. Książka zawiera przykłady z życia oraz praktyczne rady, z których mogą skorzystać rodzice, jak i nauczyciele oraz osoby zajmujące się edukacją seksualną. Wydawnictwo PWN

Ocena: Bardzo dobra

Czytany 1065 razy