2019-01-26

"Nowe wychowanie seksualne" Agnieszka Stein

"Nowe wychowanie seksualne" Agnieszki Stein to "coś unikalnego" zarówno w skali kraju, jak i podejrzewam w skali europejskiej. Nie spotkałam się jeszcze z książką o seksualności wieku rozwojowego osadzonej tak mocno w rodzicielstwie bliskości i porozumieniu bez przemocy. To lektura niezwykle ważna i kluczowa dla rodziców oraz osób, które wychowują, pracują z dziećmi i młodzieżą. Poradnik został oparty na aktualnej wiedzy traktując seksualność wielowymiarowo.

Obszary tematyczne

  • Seksualność
  • Poczucie własnej seksualności
  • Ciało, zdrowie i higiena
  • Czym jest płeć?
  • Relacje, wartości, bliskość i seks
  • Rozmowa, komunikacja, asertywność
  • Bezpieczeństwo

Pierwszy rozdział Stein poświęca szeroko rozumianej seksualności. Autorka pisze czym dla niej jest seksualność. Jaką rolę odgrywa wychowanie i edukacja seksualna. Pisze o tym, co jest "normalne" w seksualności. Przywołuje definicję normy jako konstruktu będącego pewnego rodzaju umową zależną od epoki i kultury. Zatrzymuje się tutaj na chwilę, aby uspokoić niepokoje rodziców.

Kolejny blok tematyczny, który pojawia się w książce poświęcony jest poczuciu własnej wartości. Zamiarem Stein jest zainspirowanie dorosłych do zastanowienia się nad tym jak nasze przekonania na temat seksualności przekładają się na postrzeganie nas i naszych dzieci jako istoty seksualne. Poczucie własnej wartości odgrywa tutaj ważną rolę, zarówno rodzica, jak i dziecka, które uczy się postaw i zachowań od najbliższych. Brak poczucia własnej wartości utrudnia m.in. budowanie relacji i komunikacji oraz pokazywanie własnych granic, akceptację własnej cielesności i płciowości. Tutaj też jest mowa o granicach, tabu i tajemnicach jakimi otoczone są sprawy seksualności. Stein pisze o intymności i nagości. Wprowadza definicję wstydu pozytywnego i negatywnego. Wstyd jest emocją, która pojawia się w różnych sytuacjach, ale jest uzależniona od kultury i naszego doświadczenia. Stein pisze, że wstyd może być narzędziem, który sprawia, że będąc w danej sytuacji czujemy się bezpiecznie. Taki wstyd odgrywa niezwykle ważną rolę w naszym życiu i sprawia, że dbamy o swoje granice, wybieramy relacje, w których chronimy swoją prywatność, dbamy o siebie i czujemy się komfortowo. Zaś strach toksyczny sprawia, że czujemy strach przed oceną lub odrzuceniem, który sprawia, że zmuszamy się do dopasowania wbrew samemu sobie. Dział poświęcony poczuciu własnej wartości mocno akcentuje potrzebę normalizacji ludzkiego ciała. Autorka odpowiada na wiele pytań: Do kiedy można karmić dziecko? Czy dziecko może patrzeć, jak inne dziecko karmione jest piersią? Do kiedy można kąpać się z dzieckiem? Czy rodzeństwo, także innej płci, może spać ze sobą w jednym łóżku? Czy dziecko może chodzić po mieszkaniu nago? itp.

Ciało, zdrowie i higiena to kolejny blok tematyczny poświęcony zdrowiu rozumianemu jako dobrostan i równowaga całego organizmu. To tutaj dowiemy się jak przeprowadzać zabiegi pielęgnacyjne u małych dziewczynek i chłopców. Jak dbać o dziecięcy srom i penis. Stein piszę o prawidłowej terminologii płciowej. To tutaj także dowiemy się o zmianach towarzyszących dojrzewaniu. O tym jak zbudowane są żeńskie i męskie narządy płciowe, jaką pełnią rolę, czym jest miesiączka, antykoncepcja. Ten rozdział porusza również kwestie dotyczącą zachowań autoerotycznych. Stein pisze o masturbacji i funkcjach jakie pełni ona u dzieci. Uspokaja rodziców pisząc, że eksplorowanie i dotykanie narządów płciowych nie ma negatywnego wpływu na rozwój dziecka. Dziecięca masturbacja nie wpływa na rozerotyzowanie czy nadmierne skupienia się na seksie w dorosłym już życiu. To jedna z nielicznych książek na rynku polskim, która w tak normalny i pozytywny sposób pisze o zachowaniach autoerotycznych u dzieci i młodzieży. Zachęcam więc wszystkich dorosłych, którzy mają obawy dotyczące tego zachowania u swoich dzieci do lektury tejże książki. Pamiętajmy, że masturbacja jest bardzo ważnym etapem rozwoju seksualnego, zarówno małego dziecka, jak i nastolatka. Jeśli zachowania masturbacyjne się nasilają, mamy obawy, że aktywność ta przybrała formę masturbacji kompulsywnej ważne, aby znaleźć przyczynę, trudność, z którą dana osoba próbuje sobie poradzić.

Następnie przechodzimy do działu poświęconego płci. Stein próbuje odpowiedzieć i sprowokować czytelnika do myślenia o tym, czym jest płeć, czy można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Czym są nasze wyobrażenia na temat płci. Jak stereotypy wpływają na postrzeganie płci, jak stereotypy wpływają na nasze zachowania i postrzeganie osób, które nie wpisują się w zachowania przypisane kulturowo dla danej płci. To też rozdział poświęcony tożsamości płciowej. Stein obala mity dotyczące płci, zarówno w obszarze rodzicielstwa, czy dotyczące aktywności seksualnej nastolatków.

Piąta część poświęcona jest relacjom, wartościom, bliskości i seksowi. Stein pisze, że najważniejsze, co możemy zrobić dla naszych dzieci, żeby były bardziej świadome siebie, to rozwijać własną świadomość. Ta własna świadomość ma polegać na coraz lepszym rozumieniu "o co nam chodzi i co się u nas w środku dzieje. .... aby zaopiekować się dzieckiem, trzeba najpierw zaopiekować się swoimi emocjami i sobą". Stein zachęca tutaj do zastanowienia się nad własnymi przekonaniami w obszarze seksualności i relacji oraz zastanowieniu się jakie to ma przełożenia na Wasze życie. To tutaj pisze o dotyku, który jest pierwszym narzędziem do budowania relacji i bliskości. Stein pisze o seksie, miłości, pożądaniu i zachowaniu. Wskazuje na różnice, szczególnie ważne jest to w rozmowie z dziećmi i nastolatkami, które czasami pewne rzeczy utożsamiają z tym samym (np. myśląc, że zakochanie równa się pożądaniu). Satysfakcjonująca relacja z własną seksualnością wg Stein to bycie posiadaczem własnej seksualności, a niej je podwładnym. Z seksualnością nierozerwalnie związana jest odpowiedzialność. W tej części autorka zadaje pytanie czym właściwie jest seks, co to jest dobry seks i jak rozpoznać czy jesteśmy gotowi na seks? Myślę, że dla rodzica nastolatka to jest niezwykle wartościowa wiedza, jak pomóc młodej osobie wkroczyć odpowiedzialnie w świat, który jest przesiąknięty seksem.

Przedostatnią część autorka poświęca rozmowie, komunikacji i asertywności. Przypomina, że rozmowa z dzieckiem o seksie zaczyna się już zaraz po urodzeniu. Stein wspiera czytelnika w skutecznej komunikacji z dzieckiem/nastolatkiem. Wskazuje na różnice w języku używanym i opisującym sferę seksualną. Pokazuje, że pytania i wiedza dotycząca seksualności ciągle ulega zmianom, że pytania zadawane przez obecne dzieci różnią się od tych zadawanych przez nas jak byliśmy maluchami. Zachęca czytelników do ćwiczenia takich rozmów z innymi dorosłymi, aby nabrać wprawy. Pisze o tabu dotyczącym wydalania i tabu związanego z mówieniem o seksualności. Na koniec pisze o asertywności, czym jest, jak się jej uczyć, jak radzić sobie z emocjami, które jej towarzyszą. Przedstawia listę praktycznych wskazówek i zadań dotyczących asertywności, które możecie wspólnie omówić z dzieckiem.

Ostatnia część poświęcona jest dbaniu o bezpieczeństwo w oparciu o poczucie własnej wartości, bezpieczną więź, zaufanie, otwartą komunikację. Autorka obala mity dotyczące form i sprawców nadużyć seksualnych. Dzieli się swoją wiedzą na temat molestowania i przemocy seksualnej oraz podaje porady jak zwiększyć bezpieczeństwo dziecka. Pisze o symptomach, które mogą wskazywać na to, że dziecku dzieje się krzywda. W rozdziale tym przeczytamy również o przemocy, której sprawcą może być nastolatek. Stein wypunktowuje sytuacje, które nie zawsze interpretujemy jako przemoc, a są zdecydowanie naruszeniem czyichś granic. Na koniec omawia zasady bezpiecznego korzystania z mediów, w tym Internetu.

Dla Stein różnorodność wśród ludzi, a także w sferze seksualnej, jest wartością. Pamiętajmy, że człowiek jest niepowtarzalną jednostką, a seksualność to jeden z atrybutów, który dodatkowo wpływa na to, że każdy z nas jest wyjątkowy. Książka jest wsparciem dla dorosłych, którzy chcą towarzyszyć swoim dzieciom w ich rozwoju psychoseksualnym. Książka napisana jest w sposób pozytywny, akceptując różne przejawy ludzkiej seksualności. To niezwykłe źródło wiedzy. Gorąco polecam! Wydawnictwo: Mamania

Ocena: Świetna

 

Czytany 2098 razy