WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY

I. PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM HIV

Ogólne cele warsztatów:
• nabycie rzetelnej wiedzy w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem HIV,
• kształtowanie pozytywnego stosunku do własnej cielesności i seksualności,
• kształtowanie asertywnych postaw,
• promowanie zdrowia seksualnego.

Program warsztatów:
1. Powitanie.
2. Co już wiem o HIV? - ćwiczenie sprawdzające.
3. Jak szybko rozprzestrzeniania się wirus HIV? - grupowe ćwiczenie.
4. Fakty i mity dotyczące wirusa HIV – praca w grupach.
5. Pogadanka na temat profilaktyki zakażenia wirusem HIV.
6. Krzyżówka połączona z testem – indywidualne ćwiczenie sprawdzające nabytą wiedzę.
7. Przedstawienie aplikacji i stron szerzących wiedzę o profilaktyce zakażeń HIV.
8. Skrzynka pytań.
9. Podsumowanie i zakończenie zajęć.


Metody:
warsztaty są prowadzone metodami aktywnymi, angażują uczestników do dyskusji, wyrażania
własnej opinii, zakres wiedzy dostosowany jest do okresu rozwojowego, osoba prowadząca
dostosowuje przekazywaną wiedzę do aktualnych potrzeb uczestników


Po warsztatach:
1. Uczestnik wie, czym różni się HIV od AIDS.
2. Uczestnik zna lokalizację najbliższego punktu konsultacyjno-diagnostycznego.
3. Uczestnik zna prawa osoby zakażonej wirusem HIV.
4. Uczestnik wie, w jaki sposób może dojść do zakażenia wirusem HIV.
5. Uczestnik wie, w jaki sposób można zapobiec zakażeniu wirusem HIV.
6. Uczestnik zna sytuacje wysokiego ryzyka związane z zakażeniem wirusem HIV.
7. Uczestnika zna strony www, aplikacje, które propagują wiedzę o profilaktyce zakażeń wirusem HIV.
8. Uczestnik wie, gdzie można wykonać testy na obecność wirusa HIV.
9. Uczestnik wie jak zareagować w sytuacji wysokiego ryzyka zakażeniem wirusem HIV.
10. Uczestnik potrafi używać prawidłowej terminologii płciowej.
11. Uczestnik potrafi asertywnie wyrażać swoje potrzeby.
12. Uczestnik potrafi wytłumaczyć definicję zdrowia seksualnego.
13. Uczestnik potrafi podać 5 mitów dotyczących wirusa HIV.
14. Uczestnik wie na czym polega terapia antyretrowirusowa.


II. BLOK TEMATYCZNY DLA STARSZYCH DZIEWCZĄT

 1. Dojrzewanie to zmiany (oczekiwania uczestników, okres dojrzewania i charakterystyczne dla niego objawy, budowa organów płciowych, pierwsza wizyta u ginekologa).
 2. Miesiączka – fakty i mity (menarche, cykl menstruacyjny, owulacja, PMS, rodzaje środków zabezpieczających, higiena osobista, miesiączka w różnych kulturach).
 3. Potrzeby seksualne w okresie dojrzewania (napięcie seksualne, masturbacja, polucje, relacje między dziewczynami a chłopcami, inicjacja seksualna, budowa i funkcjonowanie męskich organów płciowych).
 4. Zakochanie i miłość (partnerstwo, umiejętność wyrażania uczuć, dojrzałość psychofizyczna, wzajemne oczekiwania dziewcząt i chłopców).
 5. Asertywność czyli sztuka wyrażania swoich myśli i oczekiwań – ochrona „Ja” i nie uleganie presji (molestowanie seksualne, gwałt, sprawcy i ofiary przemocy seksualnej, przestępczość seksualna, pomoc ofiarom przemocy, zapobieganie przestępstwom seksualnym, narkotyki i inne używki, prostytucja małoletnich).
 6. AIDS/HIV i choroby przenoszone drogą płciową (ochrona, podstawowa wiedza).
 7. Zapłodnienie, ciąża i narodziny (podstawowa wiedza z zakresu ciąży i narodzin, przygotowanie do życia w rodzinie, symulacja opieki nad 3-miesięcznym dzieckiem).
 8. Metody antykoncepcji (abstynencja seksualna, metody antykoncepcji – sztuczna, hormonalna i naturalna, skuteczność środków antykoncepcyjnych).
 9. Stereotypy kulturowe dotyczące chłopców i dziewcząt (role w społeczeństwie).
 10. Normy w zakresie zachowań seksualnych oraz tożsamość płciowa (płeć kulturowa a biologiczna, różne typy orientacji seksualnych, dysfunkcje seksualne, dewiacje seksualne).
 11. Sytuacja dziewcząt i kobiet na całym świecie (prawa kobiet, ruchy feministyczne, wpływ różnych wyznań religijnych na seksualność).
 12. Pornografia, cyberseks, czaty internetowe, miłość w sieci – mity i zagrożenia.

 


III. BLOK TEMATYCZNY DLA STARSZYCH CHŁOPCÓW

 1. Dojrzewanie to zmiany (oczekiwania uczestników, okres dojrzewania i charakterystyczne dla niego objawy, budowa organów płciowych, polucje, higiena osobista, wizyta u androloga).
 2. Potrzeby seksualne w okresie dojrzewania (napięcie seksualne, masturbacja, petting, polucje, relacje między dziewczynami a chłopcami, inicjacja seksualna).
 3. Zakochanie i miłość (partnerstwo, umiejętność wyrażania uczuć, dojrzałość psychofizyczna, wzajemne oczekiwania dziewcząt i chłopców).
 4. Asertywność czyli sztuka wyrażania swoich myśli i oczekiwań – ochrona „Ja” i nie uleganie presji (molestowanie seksualne, gwałt, sprawcy i ofiary przemocy seksualnej, przestępczość seksualna, pomoc ofiarom przemocy, zapobieganie przestępstwom seksualnym, narkotyki i inne używki, prostytucja małoletnich).
 5. AIDS/HIV i choroby przenoszone drogą płciową (ochrona, podstawowa wiedza).
 6. Zapłodnienie, ciąża i narodziny (podstawowa wiedza z zakresu ciąży i narodzin, budowa i działanie żeńskich organów płciowych, przygotowanie do życia w rodzinie, symulacja opieki nad 3-miesięcznym dzieckiem).
 7. Metody antykoncepcji (abstynencja seksualna, metody antykoncepcji - sztuczna, hormonalna, naturalna, skuteczność środków antykoncepcyjnych, rola odpowiedzialności).
 8. Stereotypy kulturowe dotyczące chłopców i dziewcząt (role w społeczeństwie, sytuacja dziewcząt i kobiet na całym świecie).
 9. Normy w zakresie zachowań seksualnych oraz tożsamość płciowa (płeć kulturowa a biologiczna, różne typy orientacji seksualnych, dysfunkcje seksualne, dewiacje seksualne)
 10. Pornografia, cyberseks, czaty internetowe, miłość w sieci – mity i zagrożenia.
 11. Seksualność męska i kobieca na przestrzeni wieków (religia a seksualność, represjonowanie seksualności kobiecej).