WARSZTATY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

I. NIE PÓJDĘ Z NIEZNAJOMYM, NIEZNAJOMĄ

Program spotkania:

1. Powitanie dzieci w kręgu (zabawa ruchowa)
2. Tajemniczy worek
3. Kto to jest osoba nieznajoma? - pogadanka
4. Zabawa "Aaaaa!" - nauka zachowań asertywnych
5. Zabawa ruchowa "Podwiozę Cię"
6. „Nie pójdę z nieznajomym” - czytanie
6. Nauka rymowanki "Ence, pence zabierz ręce"
7. Pogadanka o wyznaczaniu granic ciała
8. Ćwiczenie z prawidłowego reagowania na wypadek zgubienia się
9. Zakończenie zajęć

Cele szkolenia:
1. Kształtowanie właściwych postaw w sytuacji kontaktu z osobą obcą.
2. Umiejętność odmawiania oraz reagowania głośnym krzykiem w sytuacji zagrożenia.
3. Kształtowanie asertywnych zachowań (umiejętność odmawiania osobom dorosłym).
4. Umiejętność prawidłowego reagowania w przypadku zgubienia się.

Metody:
metody ruchowe-aktywizujące
metody podające (opowiadanie-czytanie książki, pogadanka)
techniki parateatralne (zmiana ról)

Czas trwania: 30 min. - 45 min. (czas trwania zależy od wieku uczestników, w przypadku młodszych dzieci realizowane są tylko wybrane punkty z ww. programu)


II. MOJE CIAŁO

Program spotkania:
1. Powitanie dzieci w kręgu
2. Ludzkie ciało – wspólne rysowanie i nazywanie części ciała (lub zabawa z puzzle Moje ciało)
3. „NIE!” - zabawa połączona z ćwiczeniem zachowań asertywnych
4. Zabawa ruchowa "Podwiozę Cię"
5. "Moje ciało należy do mnie" - czytanie i krótka pogadanka o wyznaczaniu granic ciała
6. "Ence, pence zabierz ręce" – nauka rymowanki
7. Scenki - ćwiczenie asertywnych zachowań (opcja dla starszych dzieci, od 6. roku życia)
7. Zakończenie zajęć


Cele szkolenia:
Kształtowanie pozytywnego stosunku do własnej cielesności i płciowości.
Kształtowanie asertywnych zachowań (umiejętność odmawiania osobom dorosłym).


Metody:
metody ruchowe-aktywizujące
metody podające (opowiadanie-czytanie książki, pogadanka)
techniki parateatralne (zmiana ról)

Czas trwania: 30 min. - 45 min. (czas trwania zależy od wieku uczestników, w przypadku młodszych dzieci realizowane są tylko wybrane punkty z ww. programu)


III. MOJE CIAŁO SIĘ ZMIENIA - warsztaty dla młodszych dziewcząt

  1. Jak zmienia się moje ciało? (okres dojrzewania i charakterystyczne dla niego objawy, wybór pierwszego stanika).
  2. Miejsca intymne (budowa i funkcjonowanie organów płciowych dziewcząt i chłopców).
  3. Pierwsza miesiączka (podstawowe informacje o cyklu miesiączkowym, higienie i środkach zabezpieczających).
  4. Asertywność, czyli jak chronić swoją cielesność w realnym i wirtualnym świecie (w tym też temat poświęcony molestowaniu seksualnemu).
  5. I co dalej? (o zmianach zachodzących podczas dojrzewania i emocjach im towarzyszących

Czas trwania: 2 x 45 min


IV.MOJE CIAŁO SIĘ ZMIENIA -  warsztaty dla młodszych chłopców

  1. Jak zmienia się moje ciało? (okres dojrzewania i charakterystyczne dla niego objawy, polucje).
  2. Miejsca intymne (budowa i funkcjonowanie organów płciowych chłopców i dziewcząt, produkcja plemników i ejakulacja).
  3. Asertywność, czyli jak chronić swoją cielesność w realnym i wirtualnym świecie (w tym też temat poświęcony molestowaniu seksualnemu).
  4. I co dalej? (o zmianach zachodzących podczas dojrzewania i emocjach im towarzyszących, akceptacja własnego ciała).

Czas trwania: 2 x 45 min

Cele:
1. Pozyskanie wiedzy na temat zmian towarzyszących dojrzewaniu.
2. Kształtowanie asertywnych zachowań.
3. Kształtowanie pozytywnego stosunku do własnej cielesności i płciowości.
3. Nabycie wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z Internetu.

Warsztaty dla młodszych dziewcząt i chłopców mogą zostać połączone (program ulega niewielkiej modyfikacji).