WARSZTATY DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW I NAUCZYCIELI

I. WSPIERAJ SEKSUALNOŚĆ SWOJEGO DZIECKA

Jak reagować na seksualne zabawy dziecka? Co warto wiedzieć w sytuacji, kiedy dziecko się masturbuje? Jak zachować się kiedy dziecko nakryje dorosłych podczas aktywności seksualnej? Jakiej używać terminologii podczas rozmów seksualnych? Co odpowiedzieć dziecku, gdy
zapyta kto to jest pedofil? Jak uczyć dzieci bezpiecznego korzystania z Internetu? Jak reagować na dziecięce zakochanie się? W jaki sposób wzmacniać asertywne zachowania w sferze seksualnej? To tylko wybrane pytania, z którymi przyjdzie nam zmierzyć się podczas warsztatów..

Przeznaczone dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 • Czym jest seksualność i jaką pełni rolę w życiu człowieka?
 • Zachowania seksualne – jak reagować na przejawy dziecięcej seksualności?
 • Norma seksuologiczna dla dzieci i młodzieży.
 • Czynniki ryzyka zaburzeń rozwoju psychoseksualnego.
 • Jak rozmawiać dzieckiem i nastolatkiem o seksie?
 • Seksualizacja i formy wykorzystywania dzieci.
 • Ochrona przed przemocą seksualną - kiedy i jak rozmawiać z dzieckiem?
 • Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
 • Wychowanie czy edukacja seksualna?
 • Pomoce edukacyjne oraz książki wspierające wychowanie seksualne.

Czas trwania: 2 - 2,5 h

 


II. BEZPIECZNE DZIECKO, CZYLI JAK ROZMAWIAĆ Z PRZEDSZKLAKIEM O NADUŻYCIACH SEKSUALNYCH

Jak rozmawiać z dziećmi o przemocy seksualnej? W jaki sposób chronić przed treściami prezentującymi przemoc i pornografię? Czy molestowanie seksualnego dotyczy tylko rodzin z marginesu społecznego? Jakie dzieci najczęściej stają się ofiarami nadużyć seksualnych?

Warsztaty przeznaczone dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 • Molestowanie seksualne – fakty i mity.
 • Metody „urabiania” dziecka.
 • Rodzaje nadużyć seksualnych.
 • Objawy molestowania seksualnego.
 • W jaki sposób rozmawiać z dzieckiem o przemocy seksualnej?
 • Jak nauczyć dziecko reagować w sytuacjach zagrożenia?
 • Dziecięca aktywność seksualna – co w normie?
 • Formy wykorzystywania dzieci przez Internet.
 • Problem seksualizacji dzieci.

Czas trwania: 2 h