Warsztaty

Warsztaty

WARSZTATY DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW I NAUCZYCIELI

I. Rozmowa z dzieckiem o seksualności, czyli jak wspierać rozwój seksualny malucha

Wasze dziecko weszło do sypialni gdy uprawialiście seks? Zapytało w jaki sposób plemnik dostaje się do brzucha mamy? Rysunki dziecka zawierają elementy płciowe? Zastanawiasz się jakie zachowania seksualne mieszczą się w normie rozwojowej? Warsztaty poświęcone rozwoju psychoseksualnemu, nauce prawidłowego reagowania na dziecięce zachowania seksualne oraz doskonaleniu umiejętności w zakresie prowadzenia rozmów seksualnych. Przeznaczone dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 • Podstawowa wiedza na temat przebiegu rozwoju psychoseksualnego.
 • Przejawy dziecięcej seksualności.
 • Zachowania seksualne – co w normie?
 • Czynniki ryzyka zaburzeń rozwoju psychoseksualnego.
 • Co przedszkolak wiedzieć powinien?
 • Dobór słownictwa podczas rozmów z dziećmi.
 • Wychowanie czy edukacja seksualna?
 • Stereotypy płciowe.

Czas trwania: 2 h

 


II. Bezpieczne dziecko, czyli o tym jak rozmawiać z przedszkolakiem o nadużyciach seksualnych

Jak rozmawiać z dziećmi o przemocy seksualnej? W jaki sposób chronić przed treściami prezentującymi przemoc i pornografię? Czy molestowanie seksualnego dotyczy tylko rodzin z marginesu społecznego? Jakie dzieci najczęściej stają się ofiarami nadużyć seksualnych? Warsztaty przeznaczone dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 • Molestowanie seksualne – fakty i mity.
 • Metody „urabiania” dziecka.
 • Rodzaje nadużyć seksualnych.
 • Objawy molestowania seksualnego.
 • W jaki sposób rozmawiać z dzieckiem o przemocy seksualnej?
 • Jak nauczyć dziecko reagować w sytuacjach zagrożenia?
 • Dziecięca aktywność seksualna – co w normie?
 • Formy wykorzystywania dzieci przez Internet.
 • Problem seksualizacji dzieci.

Czas trwania: 2 h

 


III. Okres dojrzewania dziewcząt i chłopców, czyli jak rozmawiać z nastolatkiem o seksie?

Adolescencja to trudny okres zarówno dla nastolatka, jak i rodziców. Zmiany fizyczne i psychicznie, które towarzyszą dojrzewaniu mogą wpływać na relacje między rodzicem a dzieckiem. Pojawia się silna potrzeba niezależności. Grupa rówieśnicza zaczyna odgrywać dużą rolę. W tym czasie może dochodzić do wielu konfliktów na linii dziecko – dorosły. Warsztaty dla rodziców i opiekunów nastolatków.

 • objawy towarzyszące okresowi dojrzewania, czyli jak pomóc nastolatkowi się z nimi uporać
 • rozwój aktywności seksualnej
 • napięcie seksualne – jak sobie z nim radzić
 • ochrona przez molestowaniem seksualnym i gwałtem
 • orientacja i tożsamość seksualna
 • antykoncepcja i ochrona przed chorobami przenoszonymi drogą płciową
 • wstrzemięźliwość a inicjacja seksualna, czyli dlaczego warto poczekać
 • problem prostytucji małoletnich
 • znaczenie edukacji seksualnej
 • bunt nastolatków
 • normy w zakresie zachowań seksualnych
 • cyberprzestrzeń, czaty internetowe i inne zagrożenia
 • stereotypy płciowe

Okres dojrzewania to niezwykle intensywny czas zmian, zarówno dla nastolatka, jak i jego rodziców. W tym czasie dochodzi często do wielu konfliktów na linii dziecko – dorosły, które wynikają rzekomo z faktu niezrozumienia. Nastolatek coraz częściej zwraca się do swojej grupy rówieśniczej jako autorytetu, a rodziców odsuwa na dalszy plan. Tymczasem rodzice pełni obaw starają się za wszelką cenę mieć na swoje dziecko wpływ.

 


WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

IV. Nie pójdę z nieznajomym, nieznajomą
Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Program spotkania:

1. Powitanie dzieci w kręgu (zabawa ruchowa)
2. Tajemniczy worek
3. Kto to jest osoba nieznajoma? - pogadanka
4. Zabawa "Aaaaa!" - nauka zachowań asertywnych
5. Zabawa ruchowa "Podwiozę Cię"
6. „Nie pójdę z nieznajomym” - czytanie
6. Nauka rymowanki "Ence, pence zabierz ręce"
7. Pogadanka o wyznaczaniu granic ciała
8. Ćwiczenie z prawidłowego reagowania na wypadek zgubienia się
9. Zakończenie zajęć

Cele szkolenia:
1. Kształtowanie właściwych postaw w sytuacji kontaktu z osobą obcą.
2. Umiejętność odmawiania oraz reagowania głośnym krzykiem w sytuacji zagrożenia.
3. Znajomość własnego imienia i nazwiska z adresem zamieszkania, znajomość imion i nazwisk rodziców oraz numeru telefonu.
4. Znajomość numerów alarmowych.
5. Kształtowanie asertywnych zachowań (umiejętność odmawiania osobom dorosłym).
6. Umiejętność prawidłowego reagowania w przypadku zgubienia się.

Metody:
metody ruchowe-aktywizujące, plastyczne
metody podające (opowiadanie-czytanie książki, pogadanka)
techniki parateatralne (zmiana ról)

Czas trwania: 30 min. - 45 min. (czas trwania zależy od wieku uczestników, w przypadku młodszych dzieci realizowane są tylko wybrane punkty z ww. programu)


V. Moje ciało
Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Program spotkania:
1. Powitanie dzieci w kręgu
2. Ludzkie ciało – wspólne rysowanie i nazywanie części ciała
3. „Moje ciało należy do mnie” - czytanie
4. „NIE!” - nauka zachowań asertywnych połączona z zabawą ruchową
5. "Ence, pence zabierz ręce" – nauka rymowanki
6. „Pocałuj babcię” - pogadanka o wyznaczaniu granic ciała


Cele szkolenia:
Kształtowanie pozytywnego stosunku do własnej cielesności i płciowości.
Kształtowanie asertywnych zachowań (umiejętność odmawiania osobom dorosłym).


Metody:
metody ruchowe-aktywizujące, plastyczne
metody podające (opowiadanie-czytanie książki, pogadanka)
techniki parateatralne (zmiana ról)

 


VI. Blok tematyczny dla młodszych dziewcząt

 1. Jak zmienia się moje ciało? (oczekiwania uczestników, okres dojrzewania i charakterystyczne dla niego objawy, wybór pierwszego stanika).
 2. Miejsca intymne (budowa organów płciowych dziewcząt i chłopców).
 3. Pierwsza miesiączka (podstawowe informacje o cyklu miesiączkowym, higienie i środkach zabezpieczających).
 4. Asertywność czyli jak szanować własne „Ja” (w tym też temat poświęcony molestowaniu seksualnemu).
 5. Stereotypy płciowe dotyczące dziewcząt i chłopców.
 6. I co dalej? (o zmianach zachodzących podczas dojrzewania i emocjach im towarzyszących, akceptacja własnego ciała.

 


VII. Blok tematyczny dla młodszych chłopców

 1. Jak zmienia się moje ciało? (oczekiwania uczestników, okres dojrzewania i charakterystyczne dla niego objawy, polucje).
 2. Miejsca intymne (budowa organów płciowych chłopców i dziewcząt, produkcja plemników i ejakulacja).
 3. Asertywność czyli jak szanować własne „Ja” (w tym też temat poświęcony molestowaniu seksualnemu).
 4. Stereotypy płciowe dotyczące dziewcząt i chłopców.
 5. I co dalej? (o zmianach zachodzących podczas dojrzewania i emocjach im towarzyszących, akceptacja własnego ciała).

 


VIII. Blok tematyczny dla starszych dziewcząt

 1. Dojrzewanie to zmiany (oczekiwania uczestników, okres dojrzewania i charakterystyczne dla niego objawy, budowa organów płciowych, pierwsza wizyta u ginekologa).
 2. Miesiączka – fakty i mity (menarche, cykl menstruacyjny, owulacja, PMS, rodzaje środków zabezpieczających, higiena osobista, miesiączka w różnych kulturach).
 3. Potrzeby seksualne w okresie dojrzewania (napięcie seksualne, masturbacja, polucje, relacje między dziewczynami a chłopcami, inicjacja seksualna, budowa i funkcjonowanie męskich organów płciowych).
 4. Zakochanie i miłość (partnerstwo, umiejętność wyrażania uczuć, dojrzałość psychofizyczna, wzajemne oczekiwania dziewcząt i chłopców).
 5. Asertywność czyli sztuka wyrażania swoich myśli i oczekiwań – ochrona „Ja” i nie uleganie presji (molestowanie seksualne, gwałt, sprawcy i ofiary przemocy seksualnej, przestępczość seksualna, pomoc ofiarom przemocy, zapobieganie przestępstwom seksualnym, narkotyki i inne używki, prostytucja małoletnich).
 6. AIDS/HIV i choroby weneryczne (ochrona, podstawowa wiedza).
 7. Zapłodnienie, ciąża i narodziny (podstawowa wiedza z zakresu ciąży i narodzin, przygotowanie do życia w rodzinie, symulacja opieki nad 3-miesięcznym dzieckiem).
 8. Metody antykoncepcji (abstynencja seksualna, metody antykoncepcji – sztuczna, hormonalna i naturalna, skuteczność środków antykoncepcyjnych).
 9. Stereotypy kulturowe dotyczące chłopców i dziewcząt (role w społeczeństwie).
 10. Normy w zakresie zachowań seksualnych oraz tożsamość płciowa (płeć kulturowa a biologiczna, różne typy orientacji seksualnych, dysfunkcje seksualne, dewiacje seksualne).
 11. Sytuacja dziewcząt i kobiet na całym świecie (prawa kobiet, ruchy feministyczne, wpływ różnych wyznań religijnych na seksualność).
 12. Pornografia, cyberseks, czaty internetowe, miłość w sieci – mity i zagrożenia.

 


IX. Blok tematyczny dla starszych chłopców

 1. Dojrzewanie to zmiany (oczekiwania uczestników, okres dojrzewania i charakterystyczne dla niego objawy, budowa organów płciowych, polucje, higiena osobista, wizyta u androloga).
 2. Potrzeby seksualne w okresie dojrzewania (napięcie seksualne, masturbacja, petting, polucje, relacje między dziewczynami a chłopcami, inicjacja seksualna).
 3. Zakochanie i miłość (partnerstwo, umiejętność wyrażania uczuć, dojrzałość psychofizyczna, wzajemne oczekiwania dziewcząt i chłopców).
 4. Asertywność czyli sztuka wyrażania swoich myśli i oczekiwań – ochrona „Ja” i nie uleganie presji (molestowanie seksualne, gwałt, sprawcy i ofiary przemocy seksualnej, przestępczość seksualna, pomoc ofiarom przemocy, zapobieganie przestępstwom seksualnym, narkotyki i inne używki, prostytucja małoletnich).
 5. AIDS/HIV i choroby weneryczne (ochrona, podstawowa wiedza).
 6. Zapłodnienie, ciąża i narodziny (podstawowa wiedza z zakresu ciąży i narodzin, budowa i działanie żeńskich organów płciowych, przygotowanie do życia w rodzinie, symulacja opieki nad 3-miesięcznym dzieckiem).
 7. Metody antykoncepcji (abstynencja seksualna, metody antykoncepcji - sztuczna, hormonalna, naturalna, skuteczność środków antykoncepcyjnych, rola odpowiedzialności).
 8. Stereotypy kulturowe dotyczące chłopców i dziewcząt (role w społeczeństwie, sytuacja dziewcząt i kobiet na całym świecie).
 9. Normy w zakresie zachowań seksualnych oraz tożsamość płciowa (płeć kulturowa a biologiczna, różne typy orientacji seksualnych, dysfunkcje seksualne, dewiacje seksualne)
 10. Pornografia, cyberseks, czaty internetowe, miłość w sieci – mity i zagrożenia.
 11. Seksualność męska i kobieca na przestrzeni wieków (religia a seksualność, represjonowanie seksualności kobiecej).